Wynajem pomp Tarczyn

Drial oferuje wynajem pomp w miejscowości Tarczyn. W ofercie: pompy do igłofiltrów, pompy do ścieków i wody brudnej oraz pompy drenażowe (zatapialne i szlamowe).

Załączona fotografia to kolejne ujęcie z budowy nowej drogi ekspresowej. W poprzednim wpisie (Maszyny do budowy dróg) prezentowaliśmy maszyny wykorzystywane do prac ziemnych. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej pompom, które pracują na tym placu budowy.

Podstawowym rodzajem pomp wykorzystywanych podczas budowy dróg są pompy do igłofiltrów. Ich zadaniem jest obniżenie wód gruntowych do poziomu umożliwiającego wykonanie wykopów na odpowiednią głębokość. Do tego celu przeznaczone są modele marki Geho, BBA oraz Hidrostal. Pompy tych producentów charakteryzują się bardzo dobrą wydajnością przy jednoczesnym niewielkim zużyciu paliwa. Ich stosunkowo prosta konstrukcja gwarantuje praktycznie bezawaryjną eksploatację.

Sama pompa będzie jednak bezużyteczna bez odpowiedniego zestawu akcesoriów: igłofiltrów, węży przewodzących oraz kompletu złączy. Inżynierowie Drial Wynajem każdorazowo analizują zakres zaplanowanych prac budowlanych i tak dobierają akcesoria, aby prace na budowie mogły przebiegać w sposób ciągły i bez zakłóceń.

Zakres inwestycji, na której pracują nasze pompy obejmuje budowę 29 km odcinka drogi ekspresowej. Projektowana trasa w przeważającej części prowadzona będzie nowym korytarzem. Z uwagi na to, że będzie to droga o ograniczonej dostępności, plany obejmują także przebudowę wszystkich skrzyżowań i wykonanie sieci lokalnych dróg serwisowych.

Pełny katalog pomp dostępnych w ofercie Drial Wynajem wraz z ich charakterystyką techniczną znaleźć można na stronie: wynajem pomp.

Data publikacji: 2022-04-28 | Tagi: pompy