Wynajem pomp do igłofiltrów Legnica

Pompy do igłofiltrów z floty Drial Wynajem pomogły w obniżeniu poziomu wód gruntowych i odwadnianiu wykopów podczas budowy hali magazynowej w Legnicy.

Instalacje igłofiltrowe dostarczane przez Drial Wynajem składają się z trzech elementów:

  • Igłofiltrów – przewodów rurowych zakończonych filtrem (perforacją), które umieszcza się w gruncie na głębokości poniżej docelowego poziomu wód gruntowych (zwykle 4-6 m).
  • Kolektorów ssących – zbiorczych przewodów łączących szereg igłofiltrów rozmieszczonych w wykopie co 1 metr.
  • Agregatu pompowego – pompy wytwarzającej podciśnienie, umożliwiającego zassanie wody z gruntu i odprowadzenie jej z układu.

Instalacje igłofiltrowe stosuje się najczęściej do okresowego odwodnienia, czyli czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych w tych miejscach, gdzie mają być wykonywane wykopy budowlane. Podczas wspomnianej we wstępie budowy hali magazynowej w Legnicy pompy do igłofiltrów Drial Wynajem służyły do przygotowania podłoża przed ułożeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Data publikacji: 2021-10-29 | Tagi: pompy