Wynajem pomp do bypassu kanalizacji Poznań

Drial oferuje usługi bypassu kanalizacji, czyli obejścia głównego kanału ściekowego na czas jego remontu. Ostatnia realizacja tego typu miała miejsce w Poznaniu.

Widoczna na zdjęciu instalacja to dwie suchostojące pompy Flygt 3315 LT 810 wspomagane systemem próżniowym. Pompy zostały dodatkowo wyposażone w falowniki i duże zawory AVK z przeciwwagą. Aby dostosować parametry pracy pompy do zmieniającego się w czasie przepływu nieczystości, instalacja została uzupełniona o moduł monitoringu.

Dużym wyzwaniem stojącym przed inżynierami projektującymi bypass kanalizacji jest dobranie odpowiedniego modelu pompy to przewidywanego przepływu ścieków. Parametr ten może się jednak zmieniać w czasie, co jest szczególnie odczuwalne na terenach większych aglomeracji. Dlatego też niezbędne jest przyjęcie optymalnego marginesu w zakładanej wydajności pompowania cieczy. W tym wypadku przyjęliśmy, że bezpieczną wydajnością będzie poziom 1800 m3/h. Dla zobrazowania skali przedsięwzięcia – opisywany zespół pomp jest w stanie wypompować całą wodę z basenu olimpijskiego w ciągu 2 godzin.

Jak widać na załączonej fotografii, bypass kanalizacji to nie tylko zespół pomp wraz z rurami. Wykonanie tymczasowego obejścia ścieków wiąże się także z koniecznością przeprowadzenia szeregu prac ziemnych. Na drugim zdjęciu widoczne są szalunki do wykopów, które zapobiegają osuwaniu się gruntu do wykopu. Sam wykop został wykonany minikoparką, którą również posiadamy w naszej flocie.

Pełny katalog pomp dostępnych w ofercie Drial Wynajem – służących nie tylko do bypassu kanalizacji – znaleźć można na stronie: wynajem pomp.

Data publikacji: 2022-05-10 | Tagi: pompy