Wynajem pomp do budowy linii elektroenergetycznej

Drial oferuje wynajem pomp niezbędnych podczas wykonywania wykopów pod fundamenty słupów elektroenergetycznych.

Budowa linii elektroenergetycznej to specyficzny rodzaj inwestycji budowlanej. Z jednej strony plac budowy wygląda podobnie jak w przypadku obiektów kubaturowych – tu i tu należy wykonać fundament. Z drugiej, prace budowlane bardzo często prowadzone są w trudnym terenie, z dala od infrastruktury i przy niekorzystnych warunkach glebowych. Dlatego też – w przypadku instalacji słupów na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych – konieczne może być wcześniejsze odwodnienie wykopu pod fundament.

Drial Wynajem posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego typu prac budowlanych i zgromadził w swojej flocie maszyny i urządzenia doskonale sprawdzające się w każdych warunkach terenowych. Na widoczną na zdjęciu budowę dostarczyliśmy zespół pomp do igłofiltrów marki BBA, których zadaniem jest czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w miejscu, w którym postawiony zostanie kolejny słup wysokiego napięcia. Urządzenia te charakteryzują się doskonałą wydajnością przy jednoczesnym stosunkowo niewielkim zużyciu paliwa. Ich bezawaryjność gwarantuje ciągłość prac budowlanych bez ryzyka przestojów wynikających z awarii.

Data publikacji: 2022-06-09 | Tagi: pompy