Wynajem pomp Białystok

Wynajem pomp Białystok | Drial Wynajem

Wynajem pomp Białystok

Drial Wynajem oddział Białystok posiada w swojej ofercie pompy przydatne podczas każdej budowy: do igłofiltrów; do ścieków i wody brudnej; drenażowe i szlamowe.

Jednym z najczęściej występujących zastosowań pomp przemysłowych jest wypompowywanie wody zbierającej się w wykopach budowlanych. Jej źródłem mogą być zarówno opady atmosferyczne, jak i podsiąkanie wód gruntowych. Obecność wody w wykopie utrudnia lub wręcz uniemożliwia dalsze prowadzenie robót.

Z taką sytuacją spotkał się wykonawca podziemnego przejścia pieszo-rowerowego w obrębie dworca PKP w Białymstoku. Zadanie widocznej na zdjęciu pompy teoretycznie jest proste – musi stale wypompowywać wodę z wciąż pogłębianego i przedłużanego wykopu. Zakładana wydajność i wysokość podnoszenia pompy wynikająca z projektu budowlanego musiała zostać dodatkowo skorygowana o dosyć intensywne opady w ostatnim sezonie jesienno-zimowym.

Dobrany model na chwilę obecną doskonale spełnia swoją rolę. W razie konieczności (np. wystąpienie intensywnej ulewy) białostocki oddział Drial Wynajem jest w stanie błyskawicznie dostarczyć na plac budowy dodatkowe urządzenia. Dzięki temu inwestor dostaje gwarancję, że roboty budowlane będzie mógł prowadzić w sposób nieprzerwany.

Nowo budowane podziemne przejście pieszo-rowerowe przy dworcu PKP w Białymstoku to część intermodalnego węzła komunikacyjnego, w skład którego wchodzić będzie dworzec PKP i PKS. Inwestycja obejmuje także budowę lub przebudowę: nowych jezdni, przystanku autobusowego, chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów. Planowana data zakończenia inwestycji to czerwiec 2023 r.

Pełny katalog pomp przemysłowych z oferty Drial Wynajem dostępny jest na stronie: wynajem pomp