Walce drogowe i ich zastosowanie

Walce drogowe – trochę wbrew swojej nazwie – wykorzystuje się nie tylko podczas prac drogowych, ale także podczas kształtowania terenu, np. w ogrodnictwie.

Walce drogowe to sprzęty, które zalicza się do maszyn budowlanych. Użytkuje się je na placach budowy – do prowadzenia robót ziemnych, ale także podczas przygotowywania masy nawierzchniowej w czasie budowy dróg. Trzeba zwrócić uwagę na to, że obecnie wyróżnia się kilka rodzajów walców, które wykorzystuje się na różnych etapach prac. Warto też wiedzieć jak wygląda sposób zdobycia uprawnień na prowadzenie walca.

Wykorzystywane obecnie polskie walce drogowe sposobem działania przypominają maszyny budowlane wykorzystywane w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy jednak do zagęszczania gruntów stosowano urządzenia napędzane silnikiem parowym. Natomiast walce z silnikami spalinowymi pojawiły się na początku XX wieku. Współczesne są one jednak znacznie bardziej zaawansowane. Warto wiedzieć, że walce drogowe podzielić można ze względu na różne parametry, na przykład ze względu na sposób w jaki oddziałują na podłoże. Są to wtedy walce:

  • Statyczne – oddziałują one na powierzchnie jedynie własną masą i na dość niewielką głębokość. Walce statyczne wykorzystuje się przede wszystkim do prac związanych z wykończeniem.
  • Wibracyjne – które oddziałują na powierzchnie w sposób statyczny oraz dynamiczny – i dzieje się to jednocześnie. Walce wibracyjne mogą zostać poddane drganiom do 50 Hz, a głębokość ich oddziaływania na podłoże sięgać może nawet czterech metrów.

Niekiedy walce dzieli się także ze względu na kształt i sprężystość wałów, gdzie wyróżnia się urządzenia: gładkie, okołkowane i tarczowe.

Walce drogowe to maszyny należące do grupy specjalnego zastosowania. Dzięki nim można szybko, skutecznie oraz precyzyjnie (z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa) realizować zarówno roboty drogowe, jak i budowlane. Są one wykorzystywane wszędzie tam, gdzie potrzebny jest mocny nacisk wałów na podłoże, generowany podczas jazdy masywnego walca. Tego typu sprzęty sprawdzą się przede wszystkim:

  • do zagęszczania gruntów,
  • przy okazji tworzenia masy nawierzchniowej stosowanej przy budowie dróg.

Walec może oddziaływać na podłoże nawet do czterech metrów głębokości. Jest to jednak zależne od modelu maszyny, a przede wszystkim od jej masy własnej. Bardzo ważne jest to, że przy zagęszczaniu konkretnego gruntu uzyskać można jego optymalną elastyczność. Jest to możliwe przez osiągnięcie dowolnej amplitudy, która jest mierzona od 0 do maksymalnej wartości jaką może uzyskać wybrany walec. Przy produkowanych współcześnie maszynach taki pomiar może być bardzo dokładny. W wielu pracach (przy zagęszczaniu gruntu, budowie dróg, ale też np. w architekturze krajobrazu) bardzo dobrze sprawdza się wynajem walców drogowych. Mini walce różnią się między sobą wielkością, a więc także przeznaczeniem. Jednak wszystkie z nich charakteryzuje wysoka jakość wykonania i wysoki stopień zaawansowania technologicznego.

Aby legalnie obsługiwać walec drogowy należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Trzeba więc odbyć kurs/szkolenie, które będą zakończone egzaminami: teoretycznym, a następnie praktycznym. Kurs operatora walca przygotuje do profesjonalnego nabycia kwalifikacji uprawniających do pracy w zawodzie operatora maszyn (do wszystkich rodzajów walca drogowego klasy III – pojemność do 2,5 m3). W trakcie szkolenia teoretycznego kursant zapoznaje się z wiedzą dotyczącą prawidłowej obsługi walca i właściwych zachowań podczas awarii. W części praktycznej szkolenia poznaje się budowę i sposób obsługi walca oraz testuje umiejętności uczestników jako kierowców takiej maszyny. Po zakończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu obu części egzaminu, można ubiegać się o pracę jako operator walca drogowego.

Przed przystąpieniem do kursu trzeba jednak sprawdzić czy spełnia się określone wymagania:

  • ukończenie wieku pełnoletniego,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu określony przez lekarza.

Realizacja kursu który obejmuje sprzęt lekki i ciężki, nie wymaga posiadania prawa jazdy.

Data publikacji: | Tagi: walce | Tytuł: Walce drogowe i ich zastosowanie