Oświetlenie placu budowy

Sztuczne oświetlenie placu budowy to nie tylko możliwość prowadzenia prac i ułatwienie ochrony obiektu po zmroku, ale także wymóg wynikający z przepisów BHP.

Nie wszystkie prace budowlane można przeprowadzać, posiłkując się wyłącznie naturalnym źródłem światła. Koniecznością staje się zapewnienie odpowiednich warunków pracownikom, aby mogli w sposób bezpieczny i komfortowy wykonywać powierzone im zadania. Na placu budowy nie może zabraknąć dodatkowych źródeł światła sztucznego. Prace przeprowadzane są przecież zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Obowiązkiem inwestora jest zadbanie o spełnienie odgórnie przyjętych wymogów i higieny pracy. Wśród nich znajdują się przepisy dotyczące oświetlenia placu budowy, których należy ścisłe przestrzegać. Plac budowy musi spełniać określony normy oraz standardy. Niezwykle istotne jest to, aby został on właściwie oświetlony – jest to miejsce pracy, gdzie szczególnie łatwo o wypadek. Warto wiedzieć, że wiele miejsc nie spełnia aktualnie obowiązujących wymogów. Jak oświetlić plac budowy? Przede wszystkim strumień świetlny nie może znajdować się zbyt nisko. Duże znaczenie ma również kąt nachylenia oświetlenia. O czym wobec tego trzeba pamiętać i na jaki rodzaj oświetlenia się zdecydować?

Plac budowy jest miejscem pracy, dlatego trzeba zadbać o spełnienie odgórnie narzuconych wymogów dotyczących kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród nich znajdują się te dotyczące zapewnienia optymalnego oświetlenia. Przy niedostatecznym świetle naturalnym obowiązkowe będzie posiłkowanie się sztucznym oświetleniem elektrycznym. Musi zostać ono dopasowane do rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Zadbać trzeba także o oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych w miejscach pracy. Kolejną kwestią jest to, aby oświetlenie na placu budowy spełniało wymagania przyjętych norm. W zależności od specyfiki wykonywanych robot i miejsca, trzeba dobrać odpowiednie wartości nominalne parametrów oświetleniowych. Zaprojektowane instalacje oświetleniowe muszą zapewniać bezpieczną pracę, nie mogą stanowić żadnego zagrożenia dla pracowników. Źródła światła sztucznego trzeba usytuować w taki sposób, aby nie zabrudzały ruchu pracowników i użytkowanych na placu budowy maszyn. Należy też zadbać o ich skoordynowanie z innym sieciami.

Plac budowy jest miejscem pracy, a więc musi być on zgodny z przepisami prawa. Wszystko po to, aby zagwarantować optymalny poziom bezpieczeństwa oraz komfortu. Panujące warunki pośrednio wpływają na realizację prac budowlanych. Mogą być one wykonywane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, więc wszystko zależy od indywidualnego przypadku.

Oczywiście z placem budowy mamy do czynienia nie tylko podczas budowy, ale również rozbiórki, rozbudowy, przebudowy itd. Charakter wykonywanych prac może zmieniać się wraz z upływem czasu. Odpowiedniego oświetlenia wymagają nawet roboty ziemne, czy też wykończeniowe.

Każdy plac budowy powinien zostać zaprojektowany zgodnie z wymogami BHP. Za panujące warunki odpowiada wyznaczona osoba. Wiadomym jest, że wszelkie elementy projektu poddawane są ocenie. Wszystko po to, aby potwierdzić ich zgodność z przepisami. Warto wiedzieć, że zasady związane z oświetleniem placu budowy są takie same zarówno w przypadku, gdy prace realizowane są wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Jak już wspomniano plac budowy musi spełniać określone wymogi bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Oświetlenie jest istotne nie tylko na etapie budowy, ale również podczas przygotowań do pracy, czy też w trakcie zagospodarowania. Właśnie dlatego należy o nim pomyśleć już na samym początku.

Zachodzi konieczność oświetlenia stanowisk pracy. W innym przypadku roboty byłyby niebezpieczne, a tym samym stanowiłyby zagrożenie dla pracowników. Oświetlić należy również pomieszczenia, gdzie wykonywane są roboty, czy też ciągi komunikacyjne. Oczywiście nie dotyczy to obszarów oświetlanych światłem dziennym. Pamiętajmy jednak, że bardzo często dostęp do światła naturalnego jest mocno ograniczony. Nierzadko prace realizowane są po zmroku. W takiej sytuacji niezbędny jest dostęp do światła sztucznego. Świetnie sprawdzają się tutaj np. maszty oświetleniowe.

Oświetlenie dotyczy również dróg ewakuacyjnych, które pozwalają na ucieczkę z miejsca zagrożenia. Ważne jest to, aby zapewnić nie tylko oświetlenie podstawowe, ale również awaryjne. Oczywiście musi ono być zgodne z wszystkimi zapisami znajdującymi się w Polskich Normach. Warto wspomnieć, że normy dotyczą zarówno robót wykonywanych wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nie ma znaczenia charakter wykonywanych prac. Mogą być one ciągłe lub okresowe. Wiadomym jest, że w przypadku placu budowy jest to kwestia zróżnicowana.

Należy także dodać, że w przepisach znajdują się wartości ogólne, które dotyczą każdego placu budowy. Wartości minimalne poszczególnych parametrów są jednak różne. Wiele zależy od typu wykonywanych czynności oraz miejsca realizacji prac. Wszystko to sprawia, że przed rozpoczęciem należy wykonać projekt oświetlenia. Każdy element musi zostać zweryfikowany.

W przypadku oświetlenia zewnętrznego należy uwzględnić jego negatywny wpływ na otoczenie. Z tego względu natężenie nie może być zbyt wysokie. Podobnie jest w przypadku oświetlenia wewnętrznego. W normach zawarto szczegółowe wskazania, jeśli chodzi np. o natężenie światła, czy też jego rozmieszczenie. Pozwala to uniknąć nieprawidłowości.

Trzeba podkreślić, że instalacja oświetleniowa ma przede wszystkim podnieść poziom bezpieczeństwa pracy. Jej elementy nie mogą więc stanowić żadnego zagrożenia dla osób przebywających na placu budowy. Istotne jest więc właściwie rozmieszczenie. Szczególną uwagę należy oczywiście zwrócić na miejsca potencjalnie niebezpieczne. Mowa tutaj o windach, stropach, schodach itd. Duże znaczenie ma również to, aby prawidłowo oświetlić wszelkie znaki, czy też tablice ostrzegawcze. Osoby przebywające na placu budowy nie powinny mieć problemu z ich odczytaniem.

Oczywiście słupy lub maszty oświetleniowe nie mogą zakłócać przejazdu pojazdów. Nie mogą więc kolidować z wyznaczonymi drogami. Dotyczy to również ciągów pieszych. Trzeba wiedzieć, że na konstrukcjach żurawi nie może znajdować się żadne dodatkowe oświetlenie. Jest to często popełniany błąd, który wynika z niewiedzy lub ignorancji do przepisów.

Wiadomym jest, że projekt oświetlenia na placu budowy musi być podparty szczegółową dokumentacją. Należy w niej uwzględnić nie tylko oświetlenie podstawowe, ale także awaryjne oraz ewakuacyjne. Zaprojektowana instalacja musi spełniać szereg różnych norm np. związanych z ochroną przed porażeniem elektrycznym. Zastosowane oprawy świetlne muszą być certyfikowane. Warto wiedzieć, że wynajem masztów oświetleniowych to usługa ciesząca się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej firm nie kupuje, a wynajmuje oprawy świetlne. Jest to sprawdzony sposób na zaoszczędzenie gotówki.

Do oświetlenia placu budowy można użyć różnych źródeł światła sztucznego. Optymalnym wyborem będą maszty oświetleniowe, czyli oprawy LED i reflektory halogenowe montowane na rozkładanych masztach. Za ich pomocą możliwe jest poprawienie warunków pracy przy niewystarczającym oświetleniu. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są prace wymagające większej precyzji. Maszty oświetleniowe można z łatwością przestawiać. Do ich zalet zaliczyć można stabilność, możliwość długotrwałego użytkowania i niski pobór energii. Kolejnym rozwiązaniem będą przenośne oprawy oświetleniowe, którymi można oświetlić miejsce pracy zarówno z dużych, jak i mniejszych odległości. Oprawy mogą zostać umieszczone na stojaku i umieszczone na wysokości sięgającej do 2,5 m. Są one odporne na uderzenia, działanie niskich temperatur i wilgoci. Mogą być wyposażone w akumulator i sznury oświetleniowe, co pozwala na ich użytkowanie w dowolnym miejscu. Na placu budowy można posiłkować się też lampami z czujnikiem ruchu, które posłużą jako dodatkowe oświetlenie zabezpieczające materiały i maszyny budowlane przed potencjalną kradzieżą.

Masztów oświetleniowych nie trzeba kupować, co zresztą wiązałoby się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów. Na czas budowy wystarczy wynająć potrzebne oświetlenie, co przełoży się na spore oszczędności dla inwestora. Firma DRIAL oferuje wynajem masztów oświetleniowych. Oświetlenie LED placu budowy zapewnią maszty stacjonarne, zasilane energooszczędnym źródłem światła. Ich wysokość może wynosić do aż czterech metrów. Maszty LED mają moc 200 W, ważą 27 kg i są wyposażone w podnośnik manualny. Do dyspozycji jest także wieża oświetleniowa o wysokości sięgającej do 7 m i mocy 4 x 320 W. Wieża ma silnik Diesla, a jej spalanie utrzymuje się na poziome 0,6 l na godzinę. Waga wynosi trochę poniżej tony. W ofercie znajduje się też wyższa wieża oświetleniowa, mająca do ponad 9 metrów wysokości, o bardzo dużej mocy – 6×1500 W. Urządzenie wymaga podłączenia do źródła zasilania 400 V. Produkty wynajmowane przez wypożyczalnię sprzętu budowlanego DRIAL są nowoczesne, najwyższej jakości, mobilne, niezawodne, cicho pracujące, gwarantujące wysokiej intensywności światło, mogące być użytkowane nieprzerwanie przez długi czas, bardzo manewrowe, nadające się do użytku nawet na obszarach o ograniczonym dostępie.

Data publikacji: | Tagi: maszty | Tytuł: Oświetlenie placu budowy