Koparki – typy, rodzaje, zastosowanie

Wypożyczalnie sprzętu budowlanego umożliwiają wynajem koparki bez operatora do samodzielnej obsługi. Zobacz, jakie są najpopularniejsze rodzaje tych maszyn.

Jeśli by chcieć wymienić jedną z najbardziej rozpoznawalnych maszyn budowlanych, to z całą pewnością będzie nią koparka. Mało kto jednak wie, że koparki podzielić można na bardzo wiele różnego rodzaju modeli, które charakteryzują się nie tylko inną budową, lecz także wynikającymi z niej różnymi zastosowaniami, a także możliwymi funkcjami. Jak zatem przedstawia się świat koparek?

W ogromnym skrócie koparki to takie maszyny budowlane, które wykorzystuje się do wydobywania ziemi z ziemi. Poszczególne modele koparek umożliwiają kruszenie gleby, jej łamanie, przeciąganie oraz oczywiście wydobywanie. Z tego powodu koparki używane są do takich prac jak budownictwo mieszkaniowe, górnictwo, czy też oczywiście budownictwo drogowe. Wypożyczalnia sprzętu budowlanego DRIAL w swojej ofercie posiada profesjonalne koparki na wynajem.

Zupełny laik w tej dziedzinie mógłby zapytać, lecz dlaczego właśnie koparki? Czemu to właśnie te maszyny cieszą się tak ogromną popularnością, a nie inne techniki i sposoby wydobywania urobku z ziemi?

Choć pytanie to wydawać by się mogło nie na miejscu, to jednak jest ono bardzo zasadne. Odpowiedź na nie jest jednak bardzo prosta i logiczna. Żadna inna maszyna oraz technika, nie zapewni tak dużej siły kopania, połączonej z szybkością pracy, jej efektywnością oraz oczywiście z mobilnością wykorzystywanej do tego celu maszyny. Koparki mają to wszystko.

Oczywiście, aby osiągnąć wszystkie powyższe zalety, nie może istnieć tylko jeden model koparki. Ich zastosowań jest wiele, więc i do każdego z nich musi istnieć inny model koparki, który swoją budową i cechami maksymalizuje powodzenie danej pracy.

Koparki podzielić można przede wszystkim pod względem ciągłości ich pracy. Występują tu dwa rodzaje, które różnią się cyklami pracy. Są to koparki o cyklu:

  • przerywanym — moment pracy koparki, czyli nabieranie przez nią urobku, przerywany jest przeniesieniem go w inne miejsce, opróżnieniem naczynia i powrotem do pozycji pracy. Jest to z pewnością najpopularniejszy model koparki.
  • ciągłym — taka wersja koparki jest wyposażona w wiele naczyń, które pracują w sposób ciąży, automatycznie przemieszczając pomiędzy sobą wydobyty urobek.

Drugim podziałem koparek jest ten ze względu na charakter ich pracy. Do najpopularniejszych modeli koparek z całą pewnością zalicza się:

  • koparka przedsiębierna — jest to model koparki, który umożliwia prace na poziomie dna danego wykopu. Takie koparki służą do pracy w wykopach o dużych objętościach, a maszynami, które wspomagają ich prace, są pojazdy odwożące urobek.
  • koparka podsiębierna — koparka ta w odróżnieniu od wersji przedsiębiernej nie pracuje na dnie wykopu, tylko na jego górnej krawędzi. Używana jest wszędzie tam, gdzie wykorzystanie koparki pracującej na dni wykopu nie jest możliwe.
  • koparka chwytakowa — jest to niezwykły model koparki, który na swoim wyposażeniu posiada samoczynnie zamykający się i otwierający chwytak, który umieszczony jest na potężnych linach.Całość jest na tyle masywna, że bez trudu samoczynnie zagłębia się, w co bardziej niestabilny grunty. Z tego powodu taki model koparki z powodzeniem wykorzystywany jest na terenach nawodnionych i służy do wydobywania urobku z wody. Służy do pogłębiania koryt rzek, czy też kanałów.
  • koparka zbierakowa — jest to model koparki, która urobek zbiera za pomocą ciągnięcia zbieraka przez liny. Jest to model służący do wykonywania ogromnych wykopów. minikoparki — taki model koparki jest zdecydowanie najpopularniejszy spośród wszystkich wcześniej wymienionych. Znajduje szerokie zastosowanie w trudno dostępnych miejscach, gdzie liczą się przede wszystkim niewielkie wymiary koparki, jej zwrotność i możliwość dostania się w trudno dostępne miejsca.

Zupełnie inny podziałem dostępnych na rynku koparek, jest ten ze względu na podwozia. O ile wszystkie wcześniej wymienione wersje koparek pracują w bardzo wyspecjalizowany sposób, co jednocześnie pozbawia ich szeregu wad, to już jednak podział pod kątem wersji napędu powoduje, że uwidocznione są zarówno olbrzymie zalety poszczególnych wersji, jak i oczywiście ich poważne wady, które często dyskwalifikują je z użycia.

Z całą pewnością do tych najpopularniejszych wersji koparek zaliczyć można te o napędzie:

  • gąsienicowym — jest to prawdopodobnie jeden z najczęściej używanych modeli koparek. Dzięki gąsienicom umożliwia prace właściwie w każdych warunkach. Nie straszne są to podmokłe tereny, śliska trawa, czy też oczywiście luźny piasek. Taki model jest w stanie pracować wszędzie. Niestety olbrzymią wadą tego modelu jest fakt, że nie jest on dopuszczony do ruchu drogowego, co wymusza jego osoby transport, co zwiększa koszta i problemy logistyczne.
  • kołowym — zdecydowanie najważniejszą zaletą tego modelu jest możliwość szybkiego i bezproblemowego przemieszczania maszyny pomiędzy budowami. Kołowy napęd daje szanse przemieszczania się po drogach publicznych, co zwiększa dostęp koparki. Niestety nie jest ona tak wszechstronna, jak wersja gąsienicowa. Użycie jej na zbyt luźnym terenie grozi unieruchomieniem maszyny.

Data publikacji: | Tagi: minikoparki | Tytuł: Koparki – typy, rodzaje, zastosowanie