Szalunki słupowo-komorowe

Szczegóły

Szalunki słupowo-komorowe służą do zabezpieczania wykopów w kształcie prostokąta pod studnie, komory rozdzielni, przepompownie, przeciski i przewierty.

SKU: szalunki-slupowo-komorowe

Liczba dni: wybierz daty

Cena: kalkulowana indywidualnie

Zadzwoń Wyślij e-mail

Opis

Przestrzeń wewnątrz wykopu jest wolna od rozpór utrudniających wykonywanie robót ziemnych. Konstrukcja szalunków słupowo-komorowych jest przydatna zwłaszcza podczas usuwania awarii instalacji podziemnych, gdzie kluczowy jest nieskrępowany dostęp do każdego punktu serwisowanej infrastruktury. Szalunki słupowo-komorowe można stosować w każdym rodzaju gruntu, którego parcie nie przekracza wartości 50kN/m2.

Jeden moduł szalunków słupowo-komorowych składa się z:

  • 4 słupów narożnych,
  • 4 płyt podstawowych,
  • opcjonalnie 4 płyt uzupełniających.

Podobnie jak w pozostałych modelach szalunków do wykopów, rolą słupów narożnych jest równomierne przenoszenie obciążeń pochodzących od parcia gruntu. Słupy wyposażone są w dwa równoległe rzędy prowadnic, na które nasuwa się płyty. Rozwiązanie to ułatwia montaż i demontaż szalunków zapobiegając zakleszczaniu się płyt w wykopie.

Płyty podstawowe pozwalają na prowadzenie prac ziemnych na głębokości do 280 cm. Stosując dodatkowo płyty uzupełniające maksymalna głębokość wykopu to 400 cm. Można również użyć dwóch kompletów płyt podstawowych i bezpiecznie zabezpieczyć wykop o wysokości 500 cm.

Dane techniczne

ParametrWartość

Załączniki

Brak załączników