Pompy

motopompy

Motopompy

 • wypompowywanie wykopów i rowów
 • wypompowywanie z dołów i piwnic
 • pompowanie zanieczyszczonej wody budowlanej
 • lekka mobilna konstrukcja
 • wydajność od 60m³ do 80m³
pompa do igłofiltrów

Pompy do igłofiltrów

 • odwadnianie (obniżanie poziomu wody)
 • do drenażu
 • horyzontalne odwadnianie
 • oczyszczanie gruntu
 • odwadnianie próżniowe
 • odwadnianie grawitacyjne
pompy do ścieków

Pompy do ścieków i wody brudnej

 • pompowanie ścieków, szlamu, bentonitu itp.
 • wypompowywanie wykopów i rowów
 • wypompowywanie z dołów i piwnic
 • bypass na kanalizacji
 • pompowanie zanieczyszczonej wody budowlanej
 • pompowanie cieczy lepkich
 • pompowanie cieczy zawierających ciała stałe
 • wydajność od 110 m³ do 1050 m³
pompy zatapialne drenażowe

Pompy zatapialne drenażowe

 • pompowanie szlamu
 • wypompowywanie wykopów i rowów
 • wypompowywanie z dołów i piwnic
 • pompowanie zanieczyszczonej wody budowlanej
 • pompowanie cieczy lepkich
 • pompowanie wody przemysłowej
 • pompowanie cieczy ciepłych
 • wydajność od 20 m³/h do 600 m³/h
zatapialne ściekowe

Pompy zatapialne ściekowe

 • pompowanie ścieków, szlamu, bentonitu itp.
 • wypompowywanie wykopów i rowów
 • wypompowywanie z dołów i piwnic
 • bypass na kanalizacji
 • pompowanie zanieczyszczonej wody budowlanej
 • pompowanie cieczy lepkich
 • pompowanie cieczy zawierających ciała stałe
 • wydajność od 20 m³ do 500 m³
pompy wysokociśnieniowe

Pompy wysokociśnieniowe

 • iniekcja pali i grodzic (larssen)
 • czyszczenie zbiorników
 • badanie oraz napełnianie ciśnienia rurociągów i zbiorników
 • awaryjna pompa p.poż.
 • czyszczenie i płukanie rurociągów
 • zraszacz / skraplacz / system nawadniania